05/03/2021 13:30 - 15:00

Webinar ‘De route naar een emissieloze maritieme sector start nú: denk mee’

Online

Doelgroep: Maritiem

STATUS: Besloten

Extra informatie

Maritieme masterplan

Met het maritieme masterplan heeft de Nederlandse maritieme sector in het najaar van 2020 een duidelijke ambitie neergelegd. In 2030 varen er 30 nieuwe emissieloze en digitale schepen en zijn er 5 retrofits uitgevoerd. Om dit te realiseren werkt de maritieme sector samen onder de vlag van Nederland Maritiem Land. Daarbij is ook úw kennis en ervaring nodig.

Energietransitie en digitale transitie in de gehele maritieme keten

De basis van het plan is een breed R&D-programma, het launching customership van de Koninklijke Marine en de Rijksrederij en de implementatie van nieuwe technologie in bestaande en nog te bouwen schepen. U kunt dan denken aan offshore en werkschepen, passagiersschepen, droge ladingschepen, tankers en uiteraard schepen voor de overheidsvloot. Dit masterplan jaagt de energietransitie en de digitale transitie in de gehele maritieme keten aan. Graag gaan we tijdens een webinar met u in gesprek over de concretisering van het plan en specifiek hoe de maritieme sector kan aansluiten bij het R&D-programma.

Tijdens dit webinar starten we met een toelichting op het maritieme masterplan en de routekaart om vervolgens in te gaan op de technologie en mogelijke projecten. De samenwerking tussen kennisinstellingen, werven, toeleveranciers en reders speelt daarbij een belangrijke rol evenals criteria voor te ontwerpen regelingen.

We nodigen u uit voor een webinar op 5 maart van 13h30 – 15h00. Het webinar zal worden opgenomen voor verslag doeleinden, maar niet worden gepubliceerd. Het webinar zal in besloten vorm plaatsvinden o.b.v. aanmelding

Aanmelden

MEER INFO?

Sabine Marsé

Senior Communicatie Adviseur

0107470076
sabine@maritiemland.nl